Sosyal yaşantı bakımından ilçede kapalı toplum yapısı hakimdir. Halkın çoğunluğunun ilçe dışından ve değişik yerlerden gelmiş olması nedeniyle karşılıklı etkileşim çok zayıftır. İlçede büyük çapta sosyal hareketlilik yoktur.

Sinema ve tiyatronun bulunmadığı ilçemizde vatandaşlarımızın tek eğlence kaynağı televizyon ve radyodur. İlçede FM bandından yayın yapan 1 adet mahalli radyo bulunmaktadır. Ayrıca özel gün ve geceler için Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait sinema salonu kullanılmaktadır. Canlı mahalli ağız özellikleri de bulunan günlük konuşmada düzgün bir Türkçe konuşulur. Ayrıca Arapça ve Kürtçe de bilenler vardır. Vatandaşların doğum, nişan, düğün ve ölüm gibi toplumsal törenlerde birbirlerine bağlıkları bir hayli fazladır. Düğünlerde; sağdıçlık, kına gecesi ve kirvelik gibi birçok gelenek canlılığını korumaktadır.

İlçede sosyal sıkıntının bir yönünü konut sorunu oluşturmaktadır. Bu sorun ülke genelinde olduğundan daha büyük boyutlardadır. Halkın ev yapabileceği arazisi bulunmadığından hazine arazileri üzerinde gecekondulaşma çok yaygındır. Evler büyük çoğunlukla bir-iki odalı, küçük, çatısız ve toprak yapılardır. Son yıllarda betonarme yapılarda bir artış söz konusudur.İlçede konut yönünden en elverişli durumda bulunan yerleşim yeri Afganistan' dan gelen soydaşlarımızın iskan edildiği Evrenpaşa köyüdür. Bu köydeki 214 konut devlet tarafından yapılmıştır.

İlçede iş ve çalışma hayatı sosyal yapının en canlı bölümünü oluşturmaktadır. Tarım İşletmesinde 83 memur, 1165 daimi işçi ve 3 geçici işçi, 26 sözleşmeli güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1277 personel istihdam edilmektedir.

Köylerde yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu geçimini Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce kiraya verilen daha sonra 1998 yılında tapuları dağıtılan çoğunlukla 40'ar dekar arazilerden sağlamaktadır.