İlçemiz Malmüdürlüğünde 1 Müdür, 1 Veznedar, Tahakkuk Servisinde 4 Personel,Muhasebe Servisinde 2 personel, Milli Emlak servisinde 1 Personel ve 1 Hizmetli Personel olmak üzere toplam 10 personel tarafından iş ve işlemler yürütülmektedir.

İlçemizde 2013 Temmuz Ayı sonu itibariyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olarak toplam 6775 mükellef mevcut olup,

- Gerçek Usul : 767

- Basit Usul : 653

- Kurumlar Vergisi : 136

- Gayrı Menkul Sermaye İradı : 71

- M.T.V. : 5.148 olarak kayıtlıdır.

- Gelir Vergisi tahsilat miktarı : 9.574.748, 75 TL

- Kurumlar Vergisi tahsilat miktarı : 708. 493, 31 TL

Tahakkuk Toplamı : 24.958 .237, 00 TL

Tahsilât Toplamı : 18.470. 562, 58 TL

Bütçe Gideri Toplamı : 37.520. 714, 40 TL

Tahakkuk Toplamının Tahsilâta Oranı : % 74'dür.

İlçemiz Malmüdürlüğü kanalıyla maaş ödemesi yapılan personel sayısı 712, dış saymanlıklarca ödeme yapılanların sayısı 180 olup, toplam ödeme yapılan çalışan sayısı 902'dır. İlçemizdeki Ziraat Bankası Şubesi kanalıyla, Emekli Sandığı'ndan 1100, SSK'dan 3000 ve Bağ-Kur'dan 500 olmak üzere; toplam 4600 kişi maaş almaktadır.