2010 Aralık sonu itibariyle TÜİK verilerine göre;

ilçe merkezi;
22.238 erkek,
22.488 kadın olmak üzere
44.726 nüfusa sahiptir.

Belde ve köylerde ise;
13.955 erkek,
14.624 kadın olmak üzere
28.579 birey yaşamaktadır.

İlçe merkezi ve köylerin tamamında;
36.193 erkek,
37.112 kadın olmak üzere
73.305 nüfus kayıtlıdır.


2010 yılı sayım sonuçları bir önceki sayım sonuçları ile karşılaştırıldığında merkezde % 0,2 oranında artış, köylerde ise; % 0,3 oranında artış olduğu görülmektedir. İlçe genelinde ise; % 0,2.7 artış gerçekleşmiştir.